Les Couleurs De Noir

Vragen aan een expert / Dermatoloog

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Wat zijn jouw goede gewoonten voor een veilige en geslaagde Make-Up?

Lisette: ik adviseer steeds om een dagcrème (met zonnefilter) een kwartier op voorhand aan te brengen. Hierdoor kan deze even inwerken. Kies voor kwalitatieve producten en materialen, deze leiden altijd tot een beter resultaat.[/vc_column_text][vc_column_text]

Leven met een allergie : welke impact heeft dit op de levenskwaliteit van jullie patiënten?

Lisette : Er zijn vele soorten allergieën die grote gevolgen kunnen hebben voor de patiënt. Denk bijvoorbeeld aan beroepsmatige allergieën zoals een kapper met latex allergie, een metser die geen cement kan verdragen, … Allergie kan m.a.w. een hele grote impact hebben op de levenskwaliteit van een patiënt. Wanneer we kijken naar cosmetica en make-up, merken we dat patiënten op zoek gaan naar goede en veilig te gebruiken alternatieven. Wanneer de patiënt een product vindt die hij/zij goed kan verdragen, blijven ze vaak trouw aan dit product.[/vc_column_text][vc_column_text]

Wat zijn volgens jou de meest voorkomende ingrediënten waar allergisch op wordt gereageerd?

Lisette: Parfum, parabenen, Formaldehyde, Cocamidopropyl-betaine, propyleenglycol, methylisothiazolinon zijn de ingrediënten waarop de laatste tijd het meest gereageerd wordt.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Heb je nog andere belangrijke tips voor dames met gevoelige ogen of gevoelige huid ?

Lisette : Wij raden aan om bij herhaaldelijke zware allergische reacties een epicutane test (contact allergie test / patch test) te laten uitvoeren. Hierbij kunnen we tot wel 80 ingrediënten testen waarop je mogelijk allergisch reageert. Indien er verdere onderzoeken nodig zijn, kunnen we jullie doorverwijzen naar een allergoloog in het ziekenhuis. Producten gebruiken die zijn ontwikkeld voor de gevoelige huid is uitermate belangrijk. Wij raden steeds Les Couleurs de Noir aan voor dames die op zoek zijn naar hypo-allergene make-up.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Waarom sta je achter het gamma Les Couleurs de Noir ?

Lisette : Het is fijn om producten aan te raden die zich reeds toespitsen op patiënten met een gevoelige huid. We weten dat, wanneer we Les Couleurs de Noir aanraden, er een grote kans is dat de patiënt het product kan verdragen. Daarnaast is de kwaliteit van de producten uitstekend. Het zijn mooie producten die hun beloofde resultaat behalen aan een correcte prijs.[/vc_column_text][vc_column_text]

Hoeveel keer moeten we gemiddeld een bezoek brengen aan de dermatoloog ?

Lisette : We raden een jaarlijkse controle aan. Via een algemene screening kunnen we naevi en huidplekjes vroegtijdig opsporen. Deze kunnen we al dan niet behandelen en zo huidkankers voorkomen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”21811″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Interview afgenomen op 20/04/2018 door Gaëlle Verspeelt

Dank aan Lisette Van Meel, al meer dan 20 jaar is Lisette schoonheidsspecialiste.
Het resultaat hiervan is Anti-Age center Derma Estetic, gebasseerd in Etten-Leur, Nederland en aparte behandelingen op Dermadok.

Dermadok, Rijnkaai 22 te Antwerpen (telefoon : 03 291 66 89)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Questions to an expert / Dermatologist

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

What are your good habits for a safe and successful Make-Up?

Lisette: I always recommend to apply a day cream (with sun protection) 15 minutes in advance. This allows it to work in. Choose quality products and materials, these always lead to a better result.[/vc_column_text][vc_column_text]

Living with an allergy: which impact does this have on the quality of life of your patients?

Lisette : There are many types of allergies that may have major consequences for the patient. Consider, for example, occupational allergies such as a hairdresser with latex allergy, a bricklayer that can not tolerate cement, … Allergy can have a very large impact on the quality of life of a patient. When we look at cosmetics and make-up, we notice that patients are looking for good and safe-to-use alternatives. When the patient finds a product that he / she can tolerate well, they often remain loyal to this product.[/vc_column_text][vc_column_text]

According to you, what are the most common ingredients that are allergically responded to?

Lisette: These are the ingredients upon which have been reacted the most lately: perfume, parabens, formaldehyde, cocamidopropyl-betaine, propylene glycol, methylisothiazolinone.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Do you have any other important tips for ladies with sensitive eyes or skin?

Lisette : When having frequently heavy allergic reactions, we recommend to have an epicutaneous test (contact allergy test / patch test). We can test up to 80 ingredients that you may have allergic reactions to. If further examinations are needed, we can refer you to an allergist in the hospital.
Using products that have been developed for sensitive skin are extremely important. We always recommend Les Couleurs de Noir for ladies who are looking for hypoallergenic make-up.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Why do you support the range of Les Couleurs de Noir?

Lisette : It’s nice to recommend products that focus on patients with sensitive skin. We know when we recommend Les Couleurs de Noir, there will be a big chance that the patient will tolerate the products. In addition, the quality of the products is excellent. These products are beautiful and achieve their promised results at a fair price.[/vc_column_text][vc_column_text]

On average how many times do we have to visit a dermatologist?

Lisette : We recommend an annual check. Via a general screening we can early detect naevi and skin spots. We can treat this or not, and in this way prevent skin cancers.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”21811″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Interview taken on 20/04/2018 by Gaëlle Verspeelt.

Thanks to Lisette Van Meel, she has been a beautician for more than 20 years which resulted in an Anti-Age center, Derma Estetic situated in Etten-leur (Netherlands) and separate treatments at Dermadok.

Dermadok, Rijnkaai 22 te Antwerpen (Tel : 03 291 66 89)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Questions à un expert/Dermatologue

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Quelles sont les bonnes habitudes pour un maquillage sûre et réussi?

Lisette: Je conseille toujours d’appliquer une crème de jour (avec un filtre solaire) un quart d’heure à l’avance. De sorte qu’elle puisse agir. Choisissez des produits qualitatifs, ceux-ci mèneront toujours à un meilleur résultat.[/vc_column_text][vc_column_text]

Vivre avec une allergie : quel impact y a-t-il sur la qualité de vie de vos patients?

Lisette : Il y a beaucoup de sortes d’allergies qui peuvent avoir de grandes conséquences pour le patient. Je pense notamment aux allergies professionnelles comme un coiffeur allergique au latex, un maçon qui ne supporte pas le ciment, … Une allergie peut autrement dit avoir un très gros impact sur la qualité de vie d’un patient. Lorsque nous regardons les cosmétiques et le maquillage, nous remarquons que les patients sont à la recherche d’alternatives sûres à utiliser. Quand le patient trouve un produit qu’il/elle supporte bien, ils restent souvent confiants en ce produit.[/vc_column_text][vc_column_text]

Selon vous, quels sont les ingrédients qui engendrent le plus fréquemment une réaction allergique?

Lisette: Parfum, parabènes, Formaldehyde, Cocamidopropyl-betaine, propyleenglycol, methylisothiazolinon sont les ingrédients pour lesquels on a recensé dernièrement le plus de réactions.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Avez-vous encore d’autres conseils importants pour les dames ayant les yeux sensibles ou la peau sensible?

Lisette : Nous suggérons d’effectuer un test cutané (test allergie de contact / test patch) dans le cas de lourdes réactions allergiques répétées. Ainsi nous pouvons tester jusqu’à 80 ingrédients auxquels vous pouvez être allergiques. Si il est nécessaire de faire des recherches plus approfondies, nous pouvons vous rediriger vers un allergologue dans un hôpital. Utiliser des produits qui sont développés pour les peaux sensibles est extrêmement important. Nous proposons toujours Les Couleurs de Noir aux dames à la recherche de maquillage hypo-allergénique.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Pourquoi croyez-vous en Les Couleurs de Noir ?

Lisette : C’est super de pouvoir recommander des produits qui se concentrent déjà sur les patients avec une peau sensible. A savoir que, lorsque nous conseillons Les Couleurs de Noir, le patient a de grandes chances de pouvoir supporter le produit. En outre, la qualité des produits est remarquable. Ce sont de bons produits qui tiennent leur promesse de résultats à un prix correct.[/vc_column_text][vc_column_text]

Combien de fois doit on visiter en moyenne le dermatologue?

Lisette : Nous conseillons un contrôle annuel. Grâce à un dépistage général nous pouvons détecter un naevi et des grains de beauté prématurés. Nous pouvons les examiner et ainsi prévenir les cancers de la peau.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”21811″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Interview enregistrée le 20/04/2018 par Gaëlle Verspeelt

Merci à Lisette Van Meel, esthéticienne depuis plus de 20 ans. Basé à Etten-Leur, Pays-Bas et traitements séparés à Dermadok.

Dermadok, Rijnkaai 22 à Anvers (téléphone : 03 291 66 89)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.