Black Friday actie: 2+1 gratis OF 3+2 gratis
Gratis verzending boven een bedrag van €30

Privacy beleid

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde fysieke persoon of een fysieke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd via een identificatienummer of één of meer elementen die specifiek aan hen te linken zijn, zoals hun achternaam, voornaam, geboortedatum, klantnummer, ordernummer, foto, enz. Het kan ook gaan om unieke numerieke identificatoren zoals het IP-adres van uw computer of het MAC-adres van uw mobiele apparaat, alsook cookies.

Dit Privacy Beleid dekt alle persoonlijke gegevens die over u worden verzameld en gebruikt door Pharma More BV.

Wie verzamelt de informatie?

Pharma More BV hecht bijzondere belang aan de verwerking, vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens. Wanneer we zeggen “Pharma More BV”, “ons”, “onze” of “wij”, dan is dit wie we bedoelen.

Het doel van dit Privacy Beleid is om u duidelijke, eenvoudige en volledige informatie te voorzien over hoe wij de persoonsgegevens die u ons geeft of de gegevens die wij eventueel verzamelen tijdens het surfen op onze website verwerken, hoe deze gegevens aan derden kunnen worden doorgegeven en over uw rechten en mogelijkheden om uw persoonlijke gegevens te controleren en uw privacy te beschermen.

Pharma More BV, gevestigd te Bommelsrede 45 – 9070 Heusden – België, BTW BE 0831.762.330, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld op de website www.lescouleursdenoir.com in de zin van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “AVG”). 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het verstrekken en verbeteren van deze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Welke persoonlijke gegevens zouden we kunnen verzamelen?

(i) Als onderdeel van de diensten die wij leveren, kunnen wij bepaalde gegevens rechtstreeks van u verzamelen met behulp van elektronische formulieren op onze website of in apotheken, of in papieren vorm, voor verschillende doeleinden.

Informatie die we kunnen verzamelen is onder andere:

 • Uw identiteit;
 • Uw contactgegevens (bijv. e-mailadres);
 • Uw persoonlijke voorkeuren met betrekking tot de producten die wij op de markt brengen of met betrekking tot onze website (taal);
 • Informatie met betrekking tot uw bestellingen, de opvolging ervan en uw aankoopfacturen;
 • Informatie die u kunt verstrekken voor onze klantenservice;
 • Specifieke gezondheidsgegevens als u ons op de hoogte stelt van ongewenste neveneffecten met betrekking tot een van onze producten;
 • Uw bankgegevens als u een bestelling plaatst via onze website.

Persoonlijke gegevens die essentieel zijn voor Pharma More BV zijn meestal gemarkeerd met een asterisk op alle formulieren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens op onze website, zowel in elektronische vorm bij sommige van de apotheken, als offline in papieren vorm. Indien u deze verplichte velden niet invult, zal Pharma More BV waarschijnlijk niet in staat zijn om uw aanvraag te beantwoorden en/of u de gevraagde diensten te leveren. Andere informatie is optioneel en stelt ons in staat om u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten met betrekking tot u te verbeteren.

(ii) Wij kunnen ook bepaalde gegevens verzamelen die worden gegenereerd door uw aankopen van producten of diensten, online of in apotheken, met name informatie over de hoeveelheid en het type van uw aankopen.

(iii) Ten slotte kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van onze website, met name met betrekking tot uw browsen (bezochte pagina’s, aangeklikte links, enz.). Een deel van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies die in uw webbrowser worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt.

Hoe wordt de dataverzameling gedaan?

Tijdens het gebruik van onze website, www.lescouleursdenoir.com, kunnen we u vragen om ons te voorzien van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Wij verkrijgen deze gegevens via Google Analytics, cookies en de registratieprocedure. Persoonlijk identificeerbare informatie is niet beperkt tot uw naam (“Persoonlijke informatie”).

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u:

 • Aankopen doet in onze online shop of apotheken;
 • Deelneemt aan ons loyaliteitsprogramma; 
 • Ermee instemt om marketingcommunicatie van ons te ontvangen per e-mail, telefoon, sms of post, afhankelijk van uw keuze;
 • Enquêtes of tevredenheidsvragenlijsten beantwoordt op basis van uw klantervaring;
 • Interageert met ons bedrijf via de officiële pagina op sociale netwerken of wanneer we het hergebruik van inhoud die u op een sociaal netwerk hebt gepubliceerd, voorstellen;
 • Contact opneemt met onze klantenservice;
 • Een verzoek stuurt voor informatie naar ons bedrijf;
 • Deelneemt aan een evenement dat we organiseren;
 • Surft op het internet met behulp van cookies of soortgelijke technologie of wanneer u op advertenties van onze producten klikt;
 • Een klantaccount aanmaakt op onze website, in de apotheken.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonlijke gegevens? 

Pharma More BV verwerkt uw gegevens om:

 • U in staat te stellen een klantaccount aan te maken op onze website en in de apotheek;
 • Uw toegang tot uw klantaccount op het internet te beheren;
 • Het verwerken en beheren van uw online bestellingen en de levering ervan;
 • Het registreren van uw aankopen in onze online winkel of in de apotheek;
 • Online transacties beveiligen, fraude voorkomen, betalingsincidenten en incasso’s beheren;
 • Beheren van klantrelaties met betrekking tot eventuele verzoeken om informatie of klachten die u ons stuurt via onze website, klantenservice of sociale netwerkpagina’s;
 • Het beheren van ons loyaliteitsprogramma; 
 • Het traceren en beheren alle waarschuwingen die u ons kunt sturen als onderdeel van onze cosmetische waakzaamheidsverplichtingen;
 • Het beheren en optimaliseren van uw klantenervaring door onze kennis van onze klanten te verbeteren;
 • Passende, op maat gemaakte diensten voorstellen, met name wanneer we onze producten en diensten verbeteren;
 • Statistische analyses uitvoeren om beheers-, meet- en rapportage-instrumenten te ontwikkelen om onze verkoop, marketing en productproductie aan te passen en te verbeteren;
 • Onder voorbehoud van uw toestemming, u informatie sturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen op de door u gekozen communicatiemedia;
 • Het beheren van uw deelname aan evenementen waarvoor u zich heeft aangemeld.

Welke wettelijke gronden rechtvaardigen de verwerking van uw gegevens?

Pharma More BV verwerkt uw persoonlijke gegevens: 

 • Voor de uitvoering van het tussen u en Pharma More BV overeengekomen contract, voor het beheer van uw toegang tot uw klantaccount en voor de verwerking en opvolging van uw bestellingen;
 • In het kader van het rechtmatig belang met het oog op het marketingbeheer, de beveiliging van de digitale media (websites, toepassingen, enz.) en de fraudebestrijding; 
 • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, met name voor het beheer van onze verkoopprospectie, en van uw browsegegevens via cookies, etc.;
 • In het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen, met name fiscale verplichtingen (bewaren van aankoopfacturen) en cosmetische waakzaamheid met betrekking tot de verordening (EU) 1223/2009 van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten.

Wie zijn de ontvangers van uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het personeel van Pharma More BV. Wij zorgen ervoor dat enkel bevoegde personen binnen Pharma More BV toegang hebben tot uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van onze commerciële relaties of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met onderaannemers, zoals:

 • Site hosting en onderhoudsdienstverleners en de aanbieders van onze elektronische oplossingen voor het verzamelen van persoonsgegevens in de apotheek;
 • Dienstverleners voor marketingoplossingen, zoals social listening, store locator, loyaliteitsprogramma’s, identiteitsbeheer, beoordelingen en reviews, CRM, webanalyse en zoekmachine, door gebruikers gegenereerde contentconserveringstools;
 • Betalingsdienstaanbieders;
 • Dienstverleners op het gebied van verkoopprospectie en sociale netwerkcommunicatie;
 • Dienstverleners voor klanten;
 • Dienstverleners voor het beheer van cosmetische waakzaamheidswaarschuwingen;
 • Dienstverleners voor het organiseren van evenementen;
 • Adviesdiensten op het gebied van marktonderzoek en -analyse, het verzamelen van feedback en het uitvoeren van marktonderzoeken over onze producten, diensten en anderszins ten behoeve van klantenrelatiebeheer;
 • Diensten die een product aan u leveren, bijvoorbeeld post/leveringsdiensten.

Het is mogelijk dat Pharma More BV uw persoonlijke gegevens moet delen met derden om te voldoen aan haar wettelijke, regelgevende of verdragsverplichtingen, of om te reageren op verzoeken van geautoriseerde juridische autoriteiten.

Wij vertrouwen op betrouwbare derden om namens ons een reeks bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Wij verstrekken hen alleen met de informatie die zij nodig hebben om de dienst uit te voeren, en wij eisen dat zij uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. We doen altijd ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle derde partijen waarmee we samenwerken uw persoonlijke gegevens veilig bewaren. 

Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen zich in het buitenland bevinden, ook buiten de Europese Economische Gemeenschap. Alle gegevensoverdrachten buiten de Europese Economische Gemeenschap zijn onderworpen aan passende garanties, in het bijzonder contractuele, technische en organisatorische garanties, die voldoen aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe worden de gegevens beschermd?

Wij zetten ons in om uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om dit te doen. Wij eisen contractueel dat betrouwbare derden die uw persoonlijke gegevens voor ons verwerken, hetzelfde doen. 

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag, 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Komen er wijzigingen in het privacybeleid?

Dit privacybeleid is van kracht vanaf april 2020 en zal van kracht blijven, behalve als het gaat om wijzigingen in de bepalingen ervan in de toekomst, die onmiddellijk na plaatsing op deze pagina van kracht zullen zijn.

Wij behouden ons het recht voor om ons Privacy Beleid op elk moment bij te werken of te wijzigen en u dient dit Privacy Beleid regelmatig te controleren. Als u gebruik blijft maken van de dienst nadat wij wijzigingen in het Privacy Beleid op deze pagina hebben geplaatst, betekent dit dat u de wijzigingen erkent en instemt met het gewijzigde Privacy Beleid en daaraan gebonden bent.

Als wij materiële wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Beleid, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of door een opvallende mededeling op onze website te plaatsen.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben om u de door u gevraagde dienst(en) te leveren of om te voldoen aan onze commerciële of wettelijke verplichtingen.

Om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen, hanteren wij verschillende criteria om ervoor te zorgen dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk of passend is. Deze criteria omvatten:

 • Het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • Onze wettelijke en reglementaire verplichtingen met betrekking tot die persoonsgegevens, bijvoorbeeld eventuele financiële rapportageverplichtingen;
 • Wanneer onze relatie met u nu doorloopt, u heeft bijvoorbeeld een actieve account bij een of meer van onze merken, u blijft marketingcommunicatie ontvangen, of u bezoekt of koopt regelmatig onze websites of in de apotheek;
 • Wanneer u niet meer actief deelneemt aan of betrokken bent bij onze merken, u opent bijvoorbeeld onze e-mails niet, bezoekt onze websites niet en deelt geen door gebruikers gegenereerde inhoud;
 • Eventuele specifieke verzoeken van u met betrekking tot het verwijderen van uw persoonlijke gegevens; 
 • Onze legitieme zakelijke belangen met betrekking tot het beheer van onze eigen rechten, bijvoorbeeld de verdediging van eventuele claims, of voor statistische doeleinden.

In het bijzonder bewaren wij bepaalde persoonlijke gegevens voor de volgende periodes:

 • Wanneer u producten en diensten koopt, bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze contractuele relatie;
 • Wanneer u deelneemt aan een promotionele aanbieding, bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor de duur van de promotionele aanbieding;
 • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van marketing, bewaren wij uw persoonlijke gegevens tot u: (i) wij verzoek krijgen om uw persoonsgegevens te verwijderen; of (ii) na een periode van inactiviteit (d.w.z. wanneer u gedurende een bepaalde periode geen contact met ons hebt gehad). Deze periode is gedefinieerd in overeenstemming met de lokale regelgeving en richtlijnen;
 • Wanneer er cookies op uw computer worden geplaatst, worden deze zo lang opgeslagen als nodig is om hun doel te bereiken (bijv. voor de duur van een sessie voor winkelwagencookies of sessie-ID-cookies) en anders voor een periode die is gedefinieerd in overeenstemming met de lokale regelgeving en richtlijnen. 

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet meer hoeven te gebruiken, worden deze uit onze systemen en gegevensbestanden verwijderd of geanonimiseerd, zodat u niet meer kunt worden geïdentificeerd.

Wat zijn de rechten van de gebruikers? 

Pharma More BV respecteert uw recht op privacy. Het is belangrijk dat u controle heeft over uw persoonlijke gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • Een recht van toegang en informatie: u heeft het recht om op een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke manier geïnformeerd te worden over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt. U hebt ook het recht om (i) een bevestiging te krijgen of de gegevens die op u betrekking hebben al dan niet worden verwerkt en, indien dat het geval is, (ii) om toegang te krijgen tot deze gegevens en om een kopie ervan te verkrijgen;
 • Een recht op correctie: u hebt het recht om de correctie van uw gegevens te verkrijgen. U heeft ook het recht om onvolledige gegevens te laten vervolledigen;
 • Een recht om te worden vergeten: in sommige gevallen hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen of verwijderen. Merk op dat dit geen absoluut recht is, aangezien wij wettelijke of legitieme redenen kunnen hebben om uw persoonlijke gegevens te bewaren;
 • Een recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens, inclusief profilering;
 • Een recht op herroeping van de gegeven toestemming: u heeft te allen tijde het recht om uw gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te herroepen;
 • Een recht van bezwaar: u heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, zoals verwerking voor direct marketing of voor automatische profilering;
 • Een recht op gegevensoverdracht: u hebt het recht om uw gegevens die u aan Pharma More BV hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en u hebt het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens door Pharma More BV. Dit recht is enkel van toepassing wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming of op een contract en deze verwerking op geautomatiseerde wijze gebeurt;
 • Een recht van verzet tegen de verwerking : u heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens wanneer deze verwerking gebaseerd is op het rechtmatig belang van Pharma More BV. Pharma More BV kan zich echter beroepen op dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking. U heeft ook het recht om u op elk ogenblik te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. 

Om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief kunt u ook gebruik maken van de bovenstaande kanalen of eenvoudigweg door te klikken op de “uitschrijven” link onderaan elke nieuwsbrief.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Tel. +32 (0)2 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming betekent de mogelijkheid om beslissingen te nemen met behulp van technologie, zonder menselijke tussenkomst.

Wij kunnen geautomatiseerde besluitvormingstechnieken gebruiken om transacties die via onze websites en/of apparaten worden geplaatst, te beveiligen tegen fraude. Daarnaast kunnen we gebruik maken van een oplossing van een derde partij om onze systemen, activa, enz. tegen fraude te beschermen.

De methode voor het opsporen van fraude is gebaseerd op een aantal verschillende technieken voor het voorspellen van gegevens en het verzamelen van gegevens die in de loop van de tijd kunnen veranderen, om gelijke tred te houden met de technologische vooruitgang. Het kan bijvoorbeeld gaan om eenvoudige vergelijkingen, of om associatie, clustering, voorspelling en buitenkansdetectie met behulp van intelligente agenten, datafusie en dataminingtechnieken. Dit proces van fraudedetectie kan volledig geautomatiseerd zijn of enige menselijke tussenkomst vereisen wanneer de uiteindelijke beslissing door een persoon wordt genomen. In alle gevallen nemen we alle redelijke voorzorgsmaatregelen en waarborgen om de toegang tot uw gegevens te beperken.

Als gevolg van de automatische fraude-detectie kan het gebeuren dat u: (i) een vertraging ondervindt in de verwerking van uw bestelling/verzoek terwijl we uw transactie bekijken; en/of (ii) beperkt of uitgesloten wordt van het gebruik van een dienst als er een risico op fraude wordt vastgesteld.

Profilering 

Wanneer we gepersonaliseerde communicatie of inhoud verzenden of weergeven, kunnen we gebruik maken van een techniek die bekend staat als “profilering”. Dit betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een individu te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot hun persoonlijke voorkeuren, interesses, economische situatie, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen te analyseren of te voorspellen.

Dit betekent dat wij persoonsgegevens over u kunnen verzamelen in de verschillende scenario’s, en deze gegevens kunnen gebruiken om uw persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag en/of locatie te analyseren, te evalueren of te voorspellen. Op basis van onze analyse kunnen we communicatie en/of inhoud specifiek op uw interesses en/of behoeften afstemmen.

We zorgen ervoor dat we een passende wettelijke basis hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken bij het uitvoeren van profileringsactiviteiten (bijvoorbeeld toestemming). U kunt te allen tijde het recht hebben om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor “profilering”.

Informatie over het beheer van cookies

Dit gedeelte is gewijd aan ons beleid voor het beheer van cookies op de website www.lescouleursdenoir.com.

Het is ontworpen om u te voorzien met informatie over de oorsprong en het gebruik van surfgegevens die worden verwerkt wanneer u onze website gebruikt, samen met uw rechten.

Wat is een cookie?

Wanneer u onze website gebruikt, kunnen wij, afhankelijk van uw keuze, een tekstbestand op uw terminal (computer, smartphone of tablet) plaatsen via de webbrowser. Dit tekstbestand is een cookie. Het stelt Pharma More BV in staat om tijdens de gehele geldigheidsduur of registratieperiode uw terminal te identificeren bij volgende bezoeken. Alleen de entiteit die de cookies uitgeeft is in staat om de informatie die ze bevatten te lezen of te wijzigen.

Wat is het doel van de cookies op www.lescouleursdenoir.com ?

Er bestaan verschillende soorten cookies, waarvan sommige rechtstreeks door Pharma More BV en haar dienstverleners worden uitgegeven, terwijl andere door derden kunnen worden uitgegeven.

I. COOKIES UITGEGEVEN DOOR PHARMA MORE BV EN HAAR DIENSTVERLENERS

Er kunnen verschillende soorten cookies op uw terminal worden geplaatst terwijl u op onze website surft:

(i) “Essentiële” cookies

Deze cookies zijn essentieel voor het surfen op onze website, met name voor het functioneren van het bestelproces. Het verwijderen van deze cookies kan problemen veroorzaken bij het surfen op onze website en maakt het voor u onmogelijk om een bestelling te plaatsen. Deze cookies zijn ook noodzakelijk voor het bijhouden van de activiteiten van Pharma More BV. Ze kunnen door Pharma More BV of door haar dienstverleners op uw terminal worden geplaatst.

(ii) “Analyse en Aanpassing” cookies

Deze cookies zijn niet essentieel voor het surfen op onze website, maar kunnen u bijvoorbeeld helpen om effectiever te zoeken en uw aankoopervaring te optimaliseren, en ons helpen om ons beter te richten op uw behoeften, ons aanbod te verbeteren en de werking van onze website te optimaliseren.

(iii) “Advertentie” cookies

Cookies kunnen ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Deze cookies zorgen ervoor dat de advertenties die u ziet het meest relevant zijn voor u.

Wat is het voordeel van het zien van speciale aanbiedingen en reclame op maat van uw surfvoorkeuren?

Het doel is om u de meest relevante aanbiedingen en reclame te laten zien. Daarom stelt de cookietechnologie ons in staat om in realtime inhoud weer te geven die het beste past bij uw interessegebieden, zoals afgeleid uit uw browsegeschiedenis op onze website.

De interesse die u toont in de inhoud die op uw terminal wordt weergegeven wanneer u een website raadpleegt, bepaalt vaak de reclamemiddelen van deze site, waardoor deze zijn diensten, die vaak gratis aan gebruikers worden geleverd, kan leveren. U ziet ongetwijfeld liever aanbiedingen en reclame die voor u relevant zijn, dan inhoud die u helemaal niet interesseert. Evenzo willen zowel Pharma More BV als de adverteerders die hun aanbiedingen en reclame worden getoond aan internetgebruikers die er waarschijnlijk in geïnteresseerd zijn.

Belangrijke informatie als u uw terminal deelt met andere gebruikers

Als uw terminal door meerdere personen wordt gebruikt of als een enkele terminal meer dan één type browsersoftware heeft, kunnen we er niet zeker van zijn dat de diensten en reclame die naar uw terminal worden gestuurd, overeenkomen met uw gebruik van de terminal, in plaats van met dat van een andere gebruiker.

In dit geval zijn het delen van het gebruik van uw terminal met anderen en het bepalen van de cookie-instellingen van uw browser uw vrije keuze en uw verantwoordelijkheid.

II. DOOR DERDEN UITGEGEVEN COOKIES

De uitgifte en het gebruik van cookies door derden op onze website zijn onderworpen aan het Privacy Beleid van deze derden. Deze cookies zijn niet essentieel voor het surfen op onze website.

Op onze website kunnen we computertoepassingen van derden opnemen die u in staat stellen om de inhoud van onze website met anderen te delen, om anderen te informeren dat u onze website raadpleegt of om hen op de hoogte te stellen van uw mening over de inhoud van onze website. Dit betreft met name het gebruik van de knoppen “Delen” en “Vind ik leuk” op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc. Het sociale netwerk dat deze applicatieknoppen aanbiedt, zal u waarschijnlijk identificeren via deze knop, zelfs als u deze niet hebt gebruikt tijdens het surfen op onze website.

Inderdaad, dit type van toepassingsknop kan het betreffende sociale netwerk in staat stellen om uw browsen op onze website te volgen, simpelweg omdat uw account op het betreffende sociale netwerk is ingeschakeld op uw terminal (een sessie is geopend) terwijl u onze website bezoekt. Wij hebben geen controle over de manier waarop sociale netwerken informatie verzamelen over uw bezoek aan onze website en over de persoonlijke gegevens die zij in hun bezit hebben.

We raden u aan het Privacy Beleid van de sociale netwerken te lezen om meer te weten te komen over het doel, met name reclame, van eventuele browse-informatie die zij via deze applicatieknoppen verzamelen. Dit Privacy Beleid moet u in staat stellen uw keuzes met betrekking tot deze sociale netwerken uit te oefenen, met name door uw accountinstellingen te wijzigen. Bezoek de websites van de bovengenoemde sociale netwerken voor meer informatie over hun Privacy Beleid.

III. BEHEER VAN DE COOKIES DIE IN UW WEBBROWSER WORDEN GEPLAATST

U kunt zelf bepalen of u de installatie van cookies op uw terminal toestaat.

De keuzes die uw browsersoftware (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.) u biedt.

U kunt uw browserinstellingen naar wens aanpassen, zodat cookies ofwel (i) worden geaccepteerd en geregistreerd op uw terminal, ofwel (ii) worden geweigerd.

(i) Akkoord gaan met cookies

Als uw browsersoftware is ingesteld om de registratie van cookies op uw terminal te accepteren, worden de cookies die zijn opgenomen in de pagina’s en de inhoud die u hebt geraadpleegd automatisch geregistreerd op uw terminal.

(ii) Cookies weigeren

U kunt uw browsersoftware instellen zodat:

 • u regelmatig wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of weigeren voordat een cookie kan worden geregistreerd;
 • u de registratie van cookies op uw terminal systematisch weigert.

Belangrijk: Als u de instellingen van uw browsersoftware met betrekking tot het accepteren of weigeren van cookies aanpast, kunnen uw surfgedrag op het internet en uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van deze cookies vereist is, worden gewijzigd.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u door het weigeren van bepaalde essentiële cookies niet meer in staat bent om bestellingen te plaatsen op onze website.

Indien u ervoor kiest om de registratie van cookies op uw terminal te weigeren of indien u reeds geregistreerde cookies verwijdert, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor eventuele gevolgen met betrekking tot de verminderde prestaties van onze diensten als gevolg van het feit dat wij niet in staat zijn om de cookies die nodig zijn voor hun prestaties te registreren of te raadplegen en die u hebt geweigerd of verwijderd.

Hoe kunt u, afhankelijk van uw browser, uw keuze uitoefenen?

De instellingen verschillen per type browsersoftware. Details kunnen over het algemeen worden gevonden in het helpmenu van uw browsersoftware. We raden u daarom aan om uw instellingen te bekijken om te weten te komen hoe u keuzes kunt maken met betrekking tot cookies.

Voor Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Voor Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Voor Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences